de Houtmolen

Buurtvereniging

 

Onze buurtvereniging

Buurtvereniging "De Houtmolen" te Nederweert is opgericht in 1962 en telt  ca. 150 leden. Het doel van de vereniging is de saamhorigheid te vergroten door activiteiten te organiseren, die liggen op het gebied van recreatie en sociale contacten.
 
Door het bestuur worden de volgende activiteiten georganiseerd:
 
Kaartavonden, kienavond,Sinterklaasmiddag, gezinsfietstocht met barbecue, kegelmiddagen 55-plussers, brunch 50-plussers, schaats- en zwemavond, bioscoopbezoek jeugd, bowlen voor de jeugd, het wekelijkse wandelgroepje op dinsdagavond en natuurlijk de jaarlijkse feestavond. Alle activiteiten kunt u vinden onder "programma van het betreffende jaar"
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september daaropvolgend en wordt afgesloten d.m.v. een jaarvergadering.
 
De contributie is voor het komende jaar vastgesteld op  15,- euro  per gezin, alleenstaanden en 60-plussers.
 
Eind september komen wij bij onze leden langs om de contributie op te halen.
 
Buurtbewoners, welke het afgelopen jaar geen lid zijn geweest, maar lid willen worden, kunnen zich nu online aanmelden door het formulier op deze site in te vullen. Ook kan dit telefonisch worden doorgegeven bij het secretariaat; Paulus Holtenstraat 35, tel: 626631. 
 
Wilt u reageren op een van de activiteiten of heeft u zelf een goed idee. neem dan contact op met een van de bestuursleden 
 
Het buurtbestuur.  

 

 

 

 

Komende activiteiten

Contact

Hier kunt u zich aanmelden als lid van Buurtvereniging de Houtmolen of een ander bericht sturen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.